برای مشاهده پرسش های درس هفتم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی درس جامعه شناسی (1)

فصل دوم - درس هفتم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

با وصلت چگونه می توانیم « مزایای اجتماعی » کسب کنیم ؟ توضیح دهید .

87

2

تشکل های مدنی چگونه می تواند از راه مسالمت آمیز بر سهم خود از مزایای اجتماعی بیفزایید ؟

91-90

3

در شرایط امروز جامعه ما مهمترین راه افزودن بر سهم خود از مزایای اجتماعی چیست ؟

90-84

4

عرصه تعریف نشده ی نقش ها را با ذکر مثال بیان کنید .

89-88

5

چرا در ادیان توحیدی کمبود ثروت و قدرت نوعی کاستی به حساب نمی آید ؟

82

6

فعالیت فرد چگونه بر سهم وی از مزایای اجتماعی خواهد افزود ؟

89-88

7

یکی از تشکل های مدنی موجود در جامعه را نام ببرید و در مورد هدف تشکیل آن توضیح دهید .

91

8

فعالیت اتاق های بازرگانی و اتحادیه های صنفی چگونه می تواند بر برخورداری اعضا از مزایای اجتماعی نقش داشته باشد ؟

91

9

هدف عمده ی تشکل خانه کارگر چیست ؟ و چرا این تشکل در سال 78 اعتراضات گسترده ای را به راه انداخت .

91

10

از راه های افزایش سهم خود از مزایای اجتماعی چهار نمونه بنویسید .

88-84

11

مرحله دوم فعالیت تشکل های مدنی را به عنوان یکی از راه های جمعی افزایش سهم خود از مزایای اجتماعی توضیح دهید .

91

12

نقش آموزش و تحصیل را در کسب مزایای اجتماعی بیان کنید .

87

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()