برای مشاهده پرسش های درس پنجم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی درس جامعه شناسی (1)

 فصل دوم - درس پنجم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

پیامدهای گسترش احساس بی عدالتی در جامعه چیست ؟

74-70

2

تردید نسبت به ارزش ها را به عنوان یکی از پیامدهای احساس بی عدالتی در بهره مندی از مزایا توضیح دهید .

73-72

3

علت پدیده ی فرار مغزها چیست ؟

72

4

چرا برخی افراد برای دستیابی به ثروت بیشتر هنجارها و قوانین را زیر پا می گذارند ؟

73

5

پیامدهای احساس بی عدالتی افراد را در برخورداری ازمزایای اجتماعی نام ببرید.

75-70

6

اگر بخش زیادی از کارمندان یک جامعه به رفتارهای نا بهنجار روی آورند در بلند مدت برای ارزش ها و هنجارهای جامعه چه پیش خواهد آمد ؟

73

7

در چه صورتی بی عدالتی در بهره مندی از مزایا موجب خصومت بین افراد می شود مثال بزنید .

71

8

چهار مورد از کج روی های ناشی از احساس بی عدالتی در بهره مندی از مزایا در محیط شغلی را نام ببرید .

73

9

گرایش به آرمان های جدید یکی از پیامدهای احساس بی عدالتی است چه کسانی به آرمان های جدید گرایش پیدا می کنند مثال بزنید .

74

10

در صورتی که افراد نتوانند در چهار چوب هنجارهای موجود بهره مندی خود را از مزایا افزایش دهند چه واکنشی نشان می دهند ؟

74

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()