برای مشاهده پرسش های درس چهارم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی درس جامعه شناسی (1)

فصل دوم – درس چهارم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

با یک مثال مفهوم الگوهای مختلف تقسیم کار را توضیح دهید .

66-65

2

« سرایت ارزش ها » چگونه به وجود می آید ؟ ( با ذکر مثال توضیح دهید . )

68-67

3

« سرایت ارزش ها » را به عنوان یکی از شرایطی که در آن افراد بهره مندی     نا برابر از مزایا را نا عادلانه می دانند ، تحلیل کنید .

68-67

4

چرا در ارزیابی مزایا ارزش ها نقش محوری دارند ؟

66

5

چرا افراد در برخورداری بیشتر دانشمندان و افراد مسن از احترام احساس       بی عدالتی نمی کنند ؟

65

6

تأثیرات رسانه ها را در افزایش آگاهی افراد از نا برابری و بی عدالتی در برخورداری از مزایای اجتماعی را توضیح دهید .

68

7

آگاهی از الگوهای مختلف تقسیم کار چگونه سبب ایجاد احساس بی عدالتی نسبت به مزایای اجتماعی می شود مثال بزنید .

64

8

افراد در چه شرایطی نا برابری در بهره مندی از مزایای اجتماعی را نا عادلانه می دانند ؟

63

9

چرا امروزه احساس بهره مندی نا عادلانه بین انسان ها بیشتر شده است ؟

66-65

10

در هر یک از موارد زیر چه چیزی مبنای بهره مندی از مزایا است ؟

الف) مسئله ارث              ب) محیط شغلی              ج) خانواده

67

11

با مثال نشان دهید که چگونه تغییر ارزش ها سبب می شود افراد نا برابری در برخورداری از مزایا را عادلانه تلقی می کنند .

67

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()