برای مشاهده پرسش های درس دوم از فصل دوم کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی درس جامعه شناسی (1)

فصل دوم - درس دوم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

قدرت را تعریف کنید . افراد به چند شکل قدرت را به کار می برند ؟

53

2

با ذکر مثال توضیح دهید که هر یک از مزایای مهم چگونه می تواند مقدمه ی دستیابی به مزیت دیگر باشد ؟

54

3

نفوذ یکی از اشکال اعمال قدرت است آن را توضیح دهید .

53

4

مهمترین مزایای اجتماعی کدامند ؟

54

5

تهدید و قدرت را با هم مقایسه کنید .

53

6

در جامعه ای که همه افراد دغدغه رسیدن به حداکثر مزایای اجتماعی را دارند زندگی چگونه خواهد بود ؟

55

7

رابطه مزایای سه گانه قدرت ثروت و احترام را بنویسید .

54

8

سه مزیت را که مقدمه دستیابی به قدرت هستند نام ببرید .

52

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()