برای مشاهده پرسش های درس اول از فصل دوم کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی درس جامعه شناسی (1)

 فصل دوم - درس اول

ردیف

سئوالات

صفحه

1

چرا ویژگی های با ارزش کمیاب را مزایای اجتماعی می نامند ؟ توضیح دهید .

48

2

مزایای اجتماعی را تعریف کنید .

48

3

انواع ویژگی های با ارزش غیر طبیعی را توضیح داده و بنویسید کدام را به عنوان مزایای اجتماعی می شناسیم ؟

48

4

از فهرست زیر تمام موارد مزایای اجتماعی هستند آنها را جدا کنید ؟

توانایی بدنی ، هوشمندی ، ثروت ، مردم سالاری ، دستیابی به مقامات عالی

48

5

چرا دستیابی به مزایای اجتماعی باعث دشمنی و نزاع بین افراد می شود ؟

49

6

چرا مزایای اجتماعی به صورت نا برابر تقسیم می شوند ؟

49

7

آیا صرفا تفاوت در هوش و توانایی جسمانی می تواند موجب اختلاف بین افراد شود ؟ توضیح دهید مثال بیاورید .

49

8

چه موقع برخورداری از ویژگی های با ارزش طبیعی موجب اختلاف بین افراد می شود ؟

49

9

راه های دستیابی به ویژگی های با ارزش غیر طبیعی را بنویسید .

47

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()