برای مشاهده پرسش های درس ششم از فصل اول کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی کتاب جامعه شناسی (1)

 فصل اول – درس ششم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

پیامدهای تعارض نقش را بنویسید .

34-33

2

چرا ابهام نقش از تحقق هدف مورد نظر جلوگیری می کند ؟

35

3

چگونه می توان ابهام نقش را رفع کرد ؟

36

4

پیامدهای ابهام نقش را بنویسید .

35-34

5

اگر افراد نقش خود را به خوبی ایفا نکنند چه مشکلاتی پیش خواهد آمد ؟

35-32

6

مشکل « عدم کارایی اداری » که باعث نارضایتی ارباب رجوع می شود را در رابطه با عدم آشنایی با وظایف نقش مورد بررسی قرار دهید .

33

7

جامعه پذیری ناقص چگونه موجب اختلاف و ناسازگاری میان افراد می شود ؟ یک مثال بیاورید .

33

8

ناسازگاری والدین و فرزندان را در ارتباط با ابهام نقش تحلیل کنید .

35

9

پیامدهای عدم آشنایی افراد با وظایف نقش را بنویسید .

33

10

عدم ایفای نقش به دلیل تعارض نقش چه پیامدهایی دارد ؟

34-33

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()