برای مشاهده پرسش های درس پنجم از فصل اول کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی کتاب جامعه شناسی (1)

فصل اول – درس پنجم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

در چه صورتی افراد دچار تعارض نقش می شوند ؟

29

2

تعارض نقش و ابهام نقش را مقایسه کنید و تفاوت آنها را بیان کنید .

22-29

3

گرانباری نقش را تعریف کنید .

30

4

علل گرانباری نقش را بنویسید .

30

5

برای نقش هایی که یک فرد بر عهده می گیرد دو حالت را می توان در نظر گرفت ، آنها را بنویسید و با مثال توضیح دهید .

29

6

گرانباری نقش را با ذکر مثال توضیح دهید .

30

7

مادر مریم چند روزی است که برای درمان در بیمارستان بستری است ( او که در کلاس دوم دبیرستان درس می خواند باید وظایف نقش مادری را نیز در منزل به عهده بگیرد ) آیا او دچار تعارض نقش است ؟ چرا ؟

29

8

نمونه هایی از مشاغلی که از نظر شما دارای گرانباری نقش هستند را بنویسید .

30

9

پدیده ی دو شغلی و چند شغلی را از نظر توانایی ایفای نقش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .

29

10

عدم تناسب ویژگی ها و توانایی های فرد با نقش چگونه موجب می شود افراد نتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند ؟ مثال بیاورید .

27

11

در محیط های شغلی ، عدم تناسب ویژگی ها و توانایی های فرد با نقش هایی که به عهده دارند چه نتایجی به دنبال دارد ؟ مثال بیاورید .

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()