برای مشاهده پرسش های درس چهارم از فصل اول کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی درس جامعه شناسی (1)

 فصل اول – درس چهارم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

دلزدگی از نقش را تعریف کنید .

25

2

چرا افراد از وظایف و حقوق نقش درک یکسانی ندارند ؟

23

3

افراد از چه راه هایی با نقش شهروندی آشنا می شوند ؟

24

4

چرا افراد از نقش خود دل زده می شوند ؟

25

5

افراد در چه شرایطی نمی توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند .

30-21

6

الف) ابهام نقش را تعریف کنید .

ب) علل ابهام نقش را بیان کنید .

23-22

7

برای دلزدگی از نقش دو نمونه بیاورید .

25

8

دلایل رفتارهای پسرانه بعضی از دختران را تجزیه و تحلیل کنید .

25

9

سه مورد از حقوق و تکالیف نقش شهروندی را فهرست نمائید .

24

10

رد عدم آشنایی با وظایف نقش ، چگونه باعث می شود که افراد نتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند ؟ توضیح داده و یک مثال بیاورید .

22

11

تغییر ارزش ها و شرایط عمل چه تأثیری بر نقش ها می گذارد ؟ توضیح دهید.

24

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()