برای مشاهده پرسش های درس سوم از فصل اول کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات کتاب جامعه شناسی (1)

فصل اول - درس سوم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

نقش ها چگونه موجب استحکام زندگی اجتماعی می شوند ؟ توضیح دهید .

18

2

نقش ها چگونه موجب انتظام بخشی به اعمال انسان می شوند ؟ توضیح دهید .

16

3

آثار مناسب کار گروهی و جمعی را ارزیابی کنید .

19

4

پیامدهای مثبت نقش را در زندگی اجتماعی نام ببرید .

19-16

5

افراد در چه صورت در برابر پیشامدهای غیر منتظره دچار سرگردانی عدم فعالیت و اختلاف می شوند ؟

16

6

به چه عللی پیروزی در جنگ احساس خوشایند یگانگی بازیگران و در مقابل شکست با فشار روانی کمتری همراه است ؟

19

7

شرکت در شبکه نقش ها چگونه موجب خشنودی روانی و عزت نفس فردی شود ؟ با مثال توضیح دهید . 

19

8

پیامدهای عدم آشنایی افراد با وظایف نقش در زندگی اجتماعی را بنویسید .

16

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()