برای مشاهده پرسش های درس اول از فصل اول کتاب جامعه شناسی 1 بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی جامعه شناسی (1)

 فصل اول – درس اول

ردیف

سئوالات

صفحه

1

نقش های اکتسابی و انتسابی را مقایسه کنید .

7

2

نقش اکتسابی را تعریف کنید . مثال بزنید .

7

3

نقش را تعریف کنید .

4

4

نقش های شهروند و رعیت را در دو جامعه ی مختلف با یکدیگر مقایسه کنید.

7-6

5

انتظارات افراد جامعه را در دو حالت ( سلطان ـ  رعیت ) و ( دولت ـ شهروند ) با یکدیگر مقایسه کنید .

7-6

6

برچسب های یکسان در چه صورت نقش های متفاوتی به حساب می آیند ؟

6

7

نقش های زیر را طبقه بندی کنید .

 ( اکتسابی ـ انتسابی )

کارمند ـ پسر ـ همسایه ـ نقاش ـ همکلاسی ـ  شهروند

7

8

زمانی که به حاکمان عنوان دولت داده می شود ، فرمانبران دارای چه ویژگی هایی می باشند ؟

7-6

9

در زندگی اجتماعی ، نقش های اکتسابی به چه منظور تعریف می شود ؟

7

10

منظور از انتظارات نقش چپیست ؟

4

11

انتظارات نقش چگونه شکل می گیرد ، با ذکر مثال توضیح دهید .

4

12

در چه صورت برچسب های یکسان را باید نقشهای متفاوتی به حساب آورد ؟ 

6

13

سه مجموعه نقش های اکتسابی را نام ببرید که متقابلاً به هم وابسته اند ؟

7

 

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 آبان 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()