کاربر محترم:

برای مشاهده ی سئوالات تشریحی کتاب جامعه شناسی (1)

 دوم ادبیات و علوم انسانی  ( فصل اول )درس دوم

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

سئوالات تشریحی کتاب جامعه شناسی (1)

 دوم ادبیات و علوم انسانی

 ( فصل اول )

درس دوم

ردیف

سئوالات

صفحه

1

نقش ها چگونه تعریف می شوند ؟ توضیح دهید .

10

2

نحوه ی پدیدآیی نقش رئیس جمهور را توضیح دهید .

10

3

مراحل یکی شدن فرد با نقش را نام ببرید .

14

4

خلاقیت فرد چگونه در خدمت رشد و توسعه ی نقش قرار می گیرد . توضیح دهید .

14

5

چگونگی پدیدآیی دو نقش رئیس جمهور و کوپن فروش را با بررسی ویژگی ها و وظایف هر کدام بررسی کنید .

10

6

زندگی اجتماعی را با صحنه تئاتر مقایسه کنید ، شباهت ها و تفاوت های آنها را بنویسید .

10-9

7

منظور از بازی نقش چیست ؟ توضیح دهید .

12

8

چهار نقش را بنویسید که در زندگی روزمره شکل گرفته و مردم در مورد آن اتفاق نظر دارند .

10

9

چگونگی آشنایی افراد با نقش ها را با ذکر مثال توضیح دهید .

12

10

مراحل پدیدآیی نقش های قانونی و عرفی را مقایسه کرده و دو مورد از تفاوت های آنها را بنویسید .

10-9

11

از بین مراحل چهارگانه یکی شدن با نقش در کدام مرحله خلاقیت فرد در خدمت رشد و توسعه ی نقش قرار می گیرد ؟ چرا ؟

14

12

پدیدآیی نقش ها را در تئاتر و زندگی اجتماعی با یک دیگر مقایسه کنید .

10-9

13

بررسی کنید چگونه جوانی دوره ای برای بازی نقش بزرگسالی به شمار می رود ؟

12

14

مراحل بازی نقش را با پذیرش و ایفای نقش مورد مقایسه قرار دهید .

14-12

15

نقش پاسدار و نگهبان آپارتمان را از نظر نحوه ی پدیدآیی مورد بررسی قرار دهید و نتیجه گیری کنید .

10

16

مفهوم نقش از کجا وارد زندگی اجتماعی شده است ؟

9

17

با ذکر مثال توضیح دهید که با تغییر افراد در زندگی اجتماعی ، صحنه زندگی چندان تغییری نمی کند .

 

18

با ذکر مثال توضیح دهید که چگونه نقش های زندگی روزمره با تغییر شرایط زندگی ، تغییر می کند ؟

11

19

نقش ها به چند صورت و چگونه تعریف می شوند .

11

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 26 مهر 1387    | توسط: زینت روحانی    | طبقه بندی: پرسش های متن کتاب،     |
نظرات()